joomla extensions

27.04.2018.

Odbornici skupštine opštine Milići sastali su se juče na jedanaestom redovnom zasjedanju. Na dnevnom redu našlo se 36. tačaka dnevnog reda.

U nešto više od tri i po sata, koliko je zasjedanje trajalo, odbornici su izmedju ostalog informisani o stanju u oblasti zapošljavanja, oblasti veterinarske zaštite i zdravstvenom stanju životinja na području opštine.

Redovni godišnji Izvještaji o realizaciji Programa utroška sredstava od mineralnih sirovina, šuma i vodnih naknada, takodje su se našli pred odbornicima.
Nadležne službe i odjeljenja podnijeli su milićkom parlamentu i Izvještaje o izvršenju Plana održavanja i zaštite lokalnih, nekategorsanih puteva i ulica u naseljima za 2017.godinu, te Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na području opštine.

Sve odluke koje je Skupština opštine donijela biće objavljene u „Službenom glasniku opštine Milići“ broj:4/18, početkom maja mjeseca.

24.04.2018.


Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16) i člana 68. stav (1),tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17 i 10/17), načelnik opštine Milići, d o n o s i


N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu maju 2018.godine

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u maju mjesecu 2018.godine su :

- Međunarodni praznik rada- 1. i 2. maj i Dan pobjede nad fašizmom 9. maj.
Član 1.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 1., 2. i 9. maja dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom
2. Apoteke : ZU apoteka „Galen“ Milići 1., 2. i 9. maja od 8,00-14,00 časova i ZU apoteka „Moja apoteka“ 2. i 9. maja od 8,00-14,00 časova
3. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva)
4. Komunalno preduzeće - kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo
5. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redovnom vožnjom
6. Veterinarska stanica“ Zanum“ Milići ( dežurstvo ili pripravnost)- vidljivo istaknut na objektu
7. Benzinske pumpe

-Ugostiteljski objekti, trgovinski objekti i zanatsko preduzetničke radnje dužne su da rade u skladu sa Odlukom skupštine opštine Milići o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići.

Trgovine, preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti za obavljanje svoje djelatnosti i ispunjenje planova, u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove naredbe, dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme, Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići- Odsjek za privredu i društvene djelatnosti .


Član 2.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se od 01.05.2018. godine.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.

23.04.2018.

Dana 27. aprila 2018. godine u 10,00 časova u skupštinskoj sali opštine Milići, održaće se javna rasprava o Nacrtu Urbanističkog plana Milića. S tim u vezi, Opština Milići je već uputila pozive svim najznačajnijim privrednim subjektima i javnim ustanovama na području opštine Milići, a ovim putem pozivaju se i sva ostala zainteresovana lica da uzmu učešća u javnoj raspravi i da se upoznaju sa predstavljenim rješenjima iz urbanističkog plana.

 

Načelnik odjeljenja

Slađana Todorović s.r.

23.04.2018.

Jedanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 26.aprila 2018.godine ( četvrtak ) u Sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

13.04.2018.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava od strane Opštine Milići i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-a), za privredne subjekte (preduzeća) koji su registrovane ili djeluju na teritoriji opštine Milići i koji ispunjavaju druge uslove, u svrhu podrške stvaranju radnih mjesta i inkluzivnim politikama zapošljavanja.

Rok za podnošenje prijava je 27.04.2018.godine do 12h.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u prostorijama opštine Milići kod Marka Savića ili na broj telefona 056/745-211.

 

U prilogu možete preuzeti:

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAKNADA I PODSTICAJA

OBRAZAC PRIJAVE