2024.GODINA

BUDŽET ZA 2024.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2024.GODINU

2023.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2023.GODINU

BUDŽET ZA 2023.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2023.GODINU

2022.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2022.GODINU

BUDŽET ZA 2022.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2022.GODINU

 

2021.GODINA

REBALANS BUŽETA ZA 2021.GODINU

BUDŽET ZA 2021.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2021.GODINU

 

2020.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2020.GODINU

BUDŽET ZA 2020.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2020.GODINU

 

2019.GODINA

2. REBALANS BUDŽETA ZA 2019.GODINU

IZVRŠENJE BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI SA 31.12.2018.GOD. - ANALITIČKI PRIKAZ

BUDŽET ZA 2019.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2019.GODINU

 

2018.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2018.GODINU

BUDŽET ZA 2018.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2018.GODINU

 

2017.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2017.GODINU

BUDŽET ZA 2017.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2017.GODINU

 

2016.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2016.GODINU

BUDŽET ZA 2016.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2016.GODINU

 

2015.GODINA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2015.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GODINU

BUDŽET ZA 2015.GODINU

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2015.GODINU

TABELA - NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2015.GODINU

NACRT BUDŽETA ZA 2016.GODINU

TABELA - NACRT BUDŽETA ZA 2016.GODINU

 

NACRT - PLAN INVESTICIJA ZA 2016.GODINU

REBALANS BUDŽETA ZA 2015.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU REBALANSA BUDŽETA ZA 2015.GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GODINU