* Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, nakon održanog Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj 2013.godine, Opština Milići je imala 10.445 stanovnika.

Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti čine:

  • Srbi – 6.857,
  • Bošnjaci – 3.532,
  • Hrvati – 22 i
  • Nisu se izjasnili, ostali, bez odgovora – 34.

Područje opštine Milići imalo je 3.579 domaćinstava, od kojih 1.395 obavlja poljoprivrednu aktivnost. 

* Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, nakon održanog Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.godine, Opština Milići je imala 11.441 stanovnika.

Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti čine:

  • Srbi – 7.180,
  • Bošnjaci – 4.199,
  • Hrvati – 24 i
  • Nisu se izjasnili, ostali, bez odgovora – 38.

Područje opštine Milići imalo je 3.609 domaćinstava, od kojih 1.401 obavlja poljoprivrednu aktivnost.

 

Područje opštine Milići čine 52 naseljena mjesta:

Bačići, Bešići, Bijelo Polje, Bišina, Gornja Bukovica, Donja Bukovica, Buljevići, Vitići, Višnjica, Vrtoče, Vukovići, Vukšić Polje, Gerovi, Glušac, Golići, Gornje Vrsinje, Gunjaci, Derventa, Donje Vrsinje, Dubačko, Dubnički Most, Dukići, Đile, Zabrđe, Zagrađe, Zaklopača, Jeremići, Kokanovići, Koprivno, Kostrača, Krajčinovići, Lukavica, Lukić Polje, Maćesi, Milići, Nova Kasaba, Nurići, Pavkovići, Podbirač, Podgora, Pomol, Rajići, Raševo, Raškovići, Ristijevići, Rovaši, Rupovo Brdo, Sebiočina, Skugrići, Supač, Toljevići i Štedra.

Najveće naseljeno mjesto, na području Opštine, je istoimeno naseljeno mjesto, koje pripajanjem dijelova određenih naseljenih mjesta 2017. godine, broji oko 4.500 stanovnika.