Opština Milići se sastoji od 7 mjesnih zajednica.

1. MZ MILIĆI

2. MZ MIŠIĆI

3. MZ ZAKLOPAČA

4. MZ DERVENTA

5. MZ NOVA KASABA

6. MZ DUBNIČKI MOST

7. MZ SKUGRIĆI - ROVAŠI

Detaljnije informacije o pojedinim mjesnim zajednicama , prikazane su u tabeli.

PREGLED PREDSJEDNIKA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA

OPŠTINE M I L I Ć I

R.
Br

Naziv MZ

Naseljena mjesta koja ulaze u MZ

 Predsjednici Savjeta  MZ

Broj telefona

1

Milići 

Urbani dio Milića, Supač, dio Vrtoča, Gornje i donje Vrsinje, Vujadini, Bačići, Bijelo polje i Ere.

Jugoslav Dukić
 

 066-903-670

 

2

Mišići

Mišići, Kokanovići, Krajčinovići, Bara, Milića Brdo, Rogač, Gornji Pavkovići, Golići, Orašje, Bišina i Marinkovići.

Dragiša Mišić

 065-548-824

3

Zaklopača

Zaklopača, Vukovići, Gornji Zalukovik, Zagrađe, Podgora, Podbirač, Biljeg, Lukavica i Gerovi.

 

Vlado Bjelanović

 065-998-568

4

Derventa

Derventa, Lukić Polje, Višnjica, Dukići, Ristijevići,  Vitići, Pomol, Kostići, Božići,  Todići, Bukovica Donja, Bukovica Gornja, Koprivno, Pavlovići, Krunići, Mušići, Toljevići, Vidovići, Gligorevići, Kostrača, Jeremići, Zabrđe, Manovići, Đile, Rupovo Brdo, Nurići, Bašča, Štedra, Bešići, Johovača, Žutica i Štedrić.

 

Miloš Drmonjić

 065-946-564

5

Nova Kasaba

Nova Kasaba, Sebiočina, Butkovići, zaseok Pribinići i zaseok Mravinjaci.

 

Halil Jašić

065-731-023 

6

Dubnički Most

Dubnica, Rajići, Raškovići, Buljevići, Pavkovići, Glušac, Dubnički Most, dio Vrtoča, Vukšić Polje i Vukšići.

 

 Nenad Novaković

7

Skugrići - Rovaši

 

Maćesi, Rovaši, Tumače, Babići, Gornje i Donje Raševo, Skugrići, Metaljka i Kaldrmica.

Murat Avdić

061-722-860 

 

 

 mjesne zajednice