STALNA RADNA  TIJELA

K O M I S I J E:


1. Komisija za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja;
2. Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise;
3. Komisija za budžet i finansije;
4. Komisija za vjerska pitanja;
5. Komisija za nagrade i priznanja;
6. Komisija za mlade;
7. Komisija za ocjenu etičnosti;
8. Komisija za jednakost i ravnopravnost polova;
9. Verifikaciona komisija.

O D B O R I

1. Odbor za društveni nadzor, predstavke i zaštitu ljudskih prava;
2. Odbor za mjesne zajednice, međuopštinsku, regionalnu i međunarodnu saradnju.

S A V J E T I

1. Savjet za sport;

2. Savjet za kulturu ;

3. Savjet za zaštitu životne okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
K O M I S I J E


I – Komisija za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja

Odluka broj:01-022-95/16 od 23.11.2016. godine.

1. Zoran Kipić, predsjednik
2. Bojan Crnogorac, zamjenik predsjednika 
3. Halil Jašić, član 
4. Tanja Sušić, član
5. Dragan Mišić, član


II - Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise

Odluka broj: 01-022-114/16 od 23.11.2016. godine

1. Čedomir Brajković, predsjednik
2. Neđeljko Šalipurević, član
3. Medin Šabanović, član
4. Radenko Simić, član
5. Sanja Đurić, član

III - Komisija za budžet i finansije

Odluka broj: 01-022-115/16 od 23.11.2016. godine

1. Jelena Mitrović, član
2. Mile Lalović, član
3. Drago Džinkić, član
4. Murat Avdić, član
5. Neđeljko Šalipurević, član


IV - Komisija za nagrade i priznanja

Odluka broj: 01-022-116/16 od 23.11.2016. godine

1. Branko Perišić, član
2. Boško Dimitrić, član
3. Zdravko Žugić, član


V -  Komisija za vjerska pitanja

Odluka broj: 01-022-117/16 od 23.11.2016. godine

1. Slađana Vujičić, član
2. Ismir Ibrić, član
3. Borislav Kretija, član

VI - Komisija za mlade

Odluka broj: 01-022-119/16 od 23.11.2016. godine

1. Zoran Kipić, član 
2. Dragoslav Kipić, član
3. Zajim Mahmutović, član
4. Saša Sušić, član
5. Snežan Šupić, član

VII - Komisija za ocjenu etičnosti

Odluka broj: 01-022-118/16 od 23.11.2016. godine

1. Tanja Sušić, odbornik
2. Saša Sušić, odbornik
3. Jugoslav Dukić, predstavnik MZ-a
4. Mubina Hadžić, predstavnik NVO
5. Vladan Trivković, stručno lice iz oblasti prava


VIII - Komisija za jednakost i ravnopravnost polova

Odluka broj:01-022-114/16 od 23.11.2016. godine

1. Bojan Vuković, odbornik
2. Milenko Bačić, odbornik
3. Alema Talović, iz reda lica istaknutih u promovisanju ravnopravnosti polova

IX - Verifikaciona komisija

Odluka broj: 01-022-93/16 od 23.11.2016. godine

1. Halil Jašić, predsjednik
2. Radenko Marković, član
3. Slavko Šarac, član

 

O D B O R I

I - Odbor za društveni nadzor, predstavke i zaštitu ljudskih prava

Odluka broj: 01-022-122/16 od 23.11.2016. godine

1. Tatjana Malikanović, član
2. Branislav Novaković, član
3. Miloš Drmonjić, član
4. Alija Hasanović, član
5. Danijel Kukić, član
 

II - Odbor za mjesne zajednice, međuopštinsku, regionalnu i međunarodnu saradnju

Odluka broj: 01-022-123/16 od 23.11.2016. godine 

1. Jugoslav Dukić, član
2. Nenad Novaković, član
3. Murat Avdić, član
4. Mijat Kandić, član
5. Miloš Ivanović, član 

 

S A V J E T I

I -Savjet za sport

Odluka broj: 01-022-124/16 od 23.11.2016. godine

1. Zoran Džinkić, član
2. Radenko Lalović, član
3. Mirsad Čizmić, član
 

II - Savjet za kulturu

Odluka broj:01-022-125/12 od 23.11.2016. godine 

1. Dejana Trišić, član
2. Vojkan Mujičić, član
3. Indira Avdić Suljić, član
 

III - Savjet za zaštitu životne okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa

Odluka broj: 01-022-126/16 od 23.11.2016. godine

1. Dragoslav Kipić, član
2. Milojica Lalić, član
3. Bojan Jovičić, član