Dostava prijedloga i sugestija za izradu Strategije razvoja opštine Milići za period 2016-2021.god.

26.05.2016.

Odlukom Načelnika opštine broj 02-022-7-1/15 od 18.05.2016.godine imenovan je tim za izradu Strategije razvoja opštine, čime je opština Milići otpočela proces izrade strateškog dokumenta za 2016-2021.godine.
U skladu sa dinamičkim planom izrade dokumenta koji je tim za izradu usvojio, pozivamo Vas da uzmete učešće u izradi dokumenta i dostavite nam prijedloge razvojnih projekata ili sugerišete na probleme koje je potrebno obuhvatiti analizom postojećeg stanja i sl.
Vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti pisanim putem do 31.05.2016.godine sa naznakom Za izradu Strategije razvoja.
Pismeni prijedlog projekta treba da sadrži osnovne podatke o projektu, finansijsku procjenu, broj korisnika i sl.
Unaprijed Vam se zahvaljujemo na učešću i doprinosu u izradi jednog od najznačajnijih dokumenata za lokalnu zajednicu u cjelosti.
S poštovanjem,

Koordinator tima
Mile Lalović

Intervju Načelnika opštine Milići Momira Lazarevića

25.05.2016.

U prilogu možete pogledati intervju Načelnika opštine Milići Momira Lazarevića, dat radiju "Birač" u ponedjeljak, 23.05.2016.godine.

INTERVJU NAČELNIKA OPŠTINE MOMIRA LAZAREVIĆA

Konkurs za dodjelu 6 opštinskih stipendija

23.05.2016.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-73/16
Datum: 23.05.2016.godine

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.gl.RS“, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 59. stav (1) tačka 21) Statuta opštine Milići („Sl.gl.opštine Milići“, br. 4/14) i člana 7. i Odluke o stipendiranju studenata, br.02-020-73/16 od 19.05.2016. godine, Načelnik opštine r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 6 opštinskih stipendija
za školsku 2015/2016.godinu

Član 1.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u 2016.godini, dodjeljuju se:

- 2 stipendije Elektrotehnički fakultet, FON modul-informacioni sistemi i tehnologije(državni)
- 2 stipendije Mašinski fakultet (državni)
- 1 stipendija Elektrotehnički fakultet (državni)
- 1 stipendija Građevinski fakultet (državni)

Član 2.

Za dodjelu opštinske stipendije mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:

- da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
- da imaju prebivalište na području opštine Milići;
- da su redovni studenti prvog ciklusa studiranja, odnosno osnovnih studija;
- da su prvi put redovno upisani na godinu studija;
- da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja.

Za stipendiju ne mogu konkurisati:

- studenti prve godine studija,
- studenti master studija,
- studenti koji obnavljaju godinu u školskoj godini za koju se objavljuje konkurs,
- studenti korisnici drugih stipendija.


Član 3.

U kriterijume koji će biti predmet razmatranja prijave na Konkurs ubrajaju se:

- uspjeh u prethodnom školovanju-prosjek ocjena,
- godina fakulteta,
- prosjek primanja po članu domaćinstva,
- studenti, djeca poginulih boraca, bez jednog ili oba roditelja, ratnih vojnih invalida, studenti sa hendikepom,
- studenti porodica sa četvoro ili više djece,
- korisnici socijalne pomoći.


Član 4.

Uz prijavu, kandidati kao dokaz o ispunajvanju uslova iz Konkursa, prilažu sledeću dokumentaciju:
1. uvjerenje o prebivalištu – CIPS ( svi studenti);
2. uvjerenje da je student 1.put redovno upisan na godinu studija ( svi studenti);
3. ovjerenu izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih izvora ( svi studenti);
4. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija, sa prosječnom ocjenom ( svi studenti);
5. ovjerenu fotokopiju lične karte ( svi studenti);
6. ovjerenu kućnu listu ( svi studenti );
7. platna lista zaposlenih članova domaćinstva za poslednja tri mjeseca, poslednji ček od penzije ili dokaz o drugim izvorima primanja ;
8. potvrda da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje;
9. potvrda nadležnog organa o statusu korisnika socijalne pomoći;
10. potvrda nadležnog organa o invalidnosti studenta;
11. potvrda nadležnog organa o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I-VI kategorije sa visinom primanja;
12. izvod iz MKU za studente bez jednog ili oba roditelja;
13. uvjerenje da je student iz porodice poginulog borca.

Član 5.


Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju putem pošte, na adresu Opština Milići, Jovana Dučića br.2, 75446 Milići sa naznakom za Komisiju za dodjelu stipendija, ili lično predajom u Šalter sali opštine Milići.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Konkursa.
Konkurs će biti objavljen na Web stranici opštine Milići www.opstinamilici.org i na oglasnoj tabli opštinske Administrativne službe.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.

Obilježeno 20 godina od osnivanja srednje škole u Milićima

23.05.2016.

U okviru manifestacije Dani Milutina Milankovića, 20.maja 2016.godine u Domu rudara, obilježeno je 20 godina od osnivanja srednje škole u Milićima.
Tom prilikom predstavljena je monografija, kao i kratkometražni film od osnivanja srednje škole pa do danas. Tim koji je radio na izradi monografije čine Ankica Žugić, Nada Trninić Baković i Siniša Šešlija, radnici srednjoškolskog centra, Jelena Pantić, Jovo Radović i Mirjana Bačić, radnici Kompanije „Boksit“, Ljiljana Lalović i Marko Savić, radnici Opštine Milići.
Obraćajući se prisutnima, direktor SŠC „Milutin Milanković“ Milići Radomir Madžarević istakao je da je ovaj Centar bio više puta domaćin republičkih i regionalnih takmičenja, da su učenici ove škole osvajali značajna priznanja na regionalnim, republičkim i međunarodnim takmičenjima, te da je u proteklih 16 maturskih generacija bilo 83 odjeljenja, odnosno 1748 učenika.
Dobitnici zahvalnica su predsjednik Kompanije „Boksit“ a.d. Milići Rajko Dukić, kao inicijator za osnivanje srednje škole u Milićima, Janko Jović prvi direktor škole i arhitekta Đorđe Grbić iz Novog Sada.
Pokrovitelji ove manifestacije su Opštine Milići, Kompanija „Boksit“a.d. Milići, Drina osiguranje, Mileks i Samatini čijim predstavnicima je direktor škole uručio monografije.

29.sjednica SO-e Milići

20.05.2016.

Dvadeset deveta sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 26.maja 2016.godine ( četvrtak ) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.