Javno saopštenje - Radna grupa za praćenje javne rasprave o nacrtu Strategije razvoja Opštine Milići

16.01.2017.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja opštine Milići za period 2017-2022. godina, dana 13.01.2017. godine izdaje :

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 29.12.2016. godine prihvatila je Nacrt Strategije razvoja opštine Milići za period 2017-2022 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja za period 2017-2022. godina provešće se u periodu od 16.01.2017. do 16.02.2017. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-175/17 od 11.01.2017. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Mile Lalović
2. Marko Savić
3. Zajim Mahmutović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sve zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja opštine Milići za period 2017.-2022 godina . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije razvoja opštine Milići za period 2017.-2022 godina .
Konačnu odluku o prijedlogu plana investicija donijeće skupština opštine Milići .
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .


Predsjednik radne grupe
Marko Savić s.r.


PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE

- Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima Mjesnih Zajednica i privrednih subjekata dana 25.01.2017. godine u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom u 12:00 časova

- Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima korisnika budžetskih sredstava, javnih preduzeća, ustanova, NVO i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 26.01.2017. godine u sali za sastanke opštine Milići sa početkom u 11:00 časova .

 

 PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT - STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2017-2022.GOD.

Одлука о реорганизацији и рационализацији рада матичних послова

13.01.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-020-122/16
Датум: 5.12.2016. године


На основу члана 59. став 21) и члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 59. тачка 21. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Mилићи“, број 4/14), Начелник општине д о н о с и


О Д Л У К У
о реорганизацији и рационализацији рада матичних послова


I

Овом Одлуком утврђује се дјелокруг и организација рада матичних послова за матична подручја за која се воде матичне књиге на подручју општине Милићи.
Дјелокруг рада матичних послова ће се обављати у матичној канцеларији Милићи.


II

У циљу постизања веће ефикасности, ефективности и економичности у процедури пружања услуга грађанима, сви послови вођења матичних књига, у складу са Законом о матичним књигама и Упутством о вођењу матичних књига, као и други послови матичара, ће се обављати у матичној канцеларији у Милићима.


III


Досадашњи послови вођења матичних књига из матичне канцеларије Дервента и матичне канцеларије Нова Kaсаба, као и остали послови матичара, се преузимају и водиће се у јединственој матичној канцеларији у Милићима, у Шалтер сали општинског Центра за пружање услугa грађанима.


IV

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању дјелокруга и организације рада матичних канцеларија на подручју општине Милићи, број 02-020-111/12 од 22.11.2012. године.


V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 16.01.2017. године и објавиће се у „Службеном гласнику општине Милићи“.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Момир Лазаревић с.р.

 

Položeno cvijeće na spomenik poginulim borcima

10.01.2017.

Povodom 9.januara – Dana Republike Srpske, predstavnici opštine i opštinske Boračke organizacije Milići položili su cvijeće na centralno spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske.
Načelnik opštine Momir Lazarević tim povodom izjavio je da je Republika Srpska najveća tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata, a naši poginuli borci su ugradili temelje u njeno postojanje.

polaganjecvijeca17

Završen Memorijalni turnir u fudbalu

09.01.2017.

Četvrti Memorijalni turnir „Slobodan Radovanović“, koji se održavao u sportskoj dvorani u Milićima, završen je 5.januara 2017.godine.
Učešće je uzelo 18 ekipa iz Republike Srpske, BiH i Srbije. Pokrovitelj turnira bila je Opština Milići a generalni sponzori Kompanija „Boksit“ a.d. Milići i Drina osiguranje.
Prvo mjesto pripalo je ekipi Bilić Erić security Sarajevo, drugo mjesto osvojila je ekipa PP Zekerić Tuzla, a treće mjesto Sloga La Vita Gornje Crnjelovo.
Direktor Sportskog centra Predrag Sušić, istakao je da veliku zahvalnost za organizaciju ovog tradicionalnog turnira u fudbalu duguje generalnim sponzorima i predsjedniku Kompanije „Boksit“ mr Rajku Dukići, kao i Načelniku opštine Milići Momiru Lazareviću.

mturnir1

mturnir2

Čišćenje snijega

05.01.2017.

Obavještavaju se građani opštine Milići da u vrijeme snježnih padavina, ispune svoju građansku dužnost i od snijega očiste prilaze stambenim i poslovnim objektima.
U slučaju da padne veća količina snijega, isti treba skidati na vrijeme sa stambenih i pomoćnih objekata kako ne bi došlo do urušavanja i oštećenja krovova. Takođe treba pratiti formiranje ledenica i tamo gdje je moguće dok su manje, skidati ih.
Obavezu čišćenja snijega, ispoštovati iz bezbjednosnih i estetskih razloga.

Kontrolu čišćenja snijega vršiće Komunalna policija prema svojoj nadležnosti.

v.d. NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić