РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

-ПРЕДСЈЕДНИК

Број 01-022-18-2/18
Милићи, 12.06.2018.године

 

На основу члана 82.Пословника о раду Скупштине општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 5/17), с а з и в а м Дванаесту редовну сједницу Скупштине општине Милићи за дан 21.јуни 2018.године. (четвртак)
Сједница ће се одржати у Сали за састанке у згради општине Милићи са почетком рада у 10,00 часова.
За Дванаесту сједницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање Записника са Једанаесте редовне сједнице Скупштине општине Милићи одржане 26.априла 2018.године.

2.Информација о активностима Начелника општине Милићи између двије сједнице Скупштине општине Милићи.

3.Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета за период 01.01.-31.12.2017.године.

4.Приједлог Одлуке о усвајању Програма обиљежавања манифестације “Августовски дани културе и спорта-Милићи 2018”.

5.Приједлог Одлуке о престанку функције потпредсједника Скупштине општине Милићи.

6.Приједлог Одлуке о избору потпредсједника Скупштине општине Милићи.

7.Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о именовању улица у насељеном мјесту Милићи.

8.Приједлог Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика за школску 2018/2019.годину.

9.Приједлог Одлуке о бесплатном превозу социјално угрожених ученика и дјеце са сметњама у развоју.

10.Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Милићи за 2017.годину.

11.Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља “Свети Никола” Милићи за 2017.годину.

12.Извјештај о раду СД „Милићи“ Милићи за 2017.годину.

13.Извјештај о раду Народне библиотеке Милићи за 2017.годину.

14.Извјештај о раду АД “Комунално” Милићи за 2017.годину.

15.Извјештај о раду ЈУ “Спортски центар Милићи” Милићи за 2017.годину.

16.Извјештај о раду ЈУ “Полетарац” Милићи за 2017.годину.

17. Информација о раду ШГ “Милићи” Милићи за 2017.годину.

18.Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању два члана Одбора за жалбе Општине Милићи, број 01-022-27/16 од 07.априла 2016.године.

19.Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља “Свети Никола” Милићи.

20.Приједлог Рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља “Свети Никола” Милићи.

21.Приједлог Одлуке о расписивању јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије Милићи.

22.Приједлог Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за избор члана Општинске изборне комисије Милићи.

23.Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор члана-предсједника Одбора за жалбе Општине Милићи.

24.Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор члана-предсједника Одбора за жалбе Општине Милићи.

25.Одборничка питања.

 ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бранислав Новаковић с.р.

 

MATERIJAL ZA SJEDNICU SO-e MILIĆI