РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

-ПРЕДСЈЕДНИК

Број 01-022-130-8/16
Милићи, 18.12.2017.годинеНа основу члана 82.Пословника о раду Скупштине општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 5/17), с а з и в а м Девету редовну сједницу Скупштине општине Милићи за дан 28.децембра 2017.године. (четвртак)
Сједница ће се одржати у Сали за састанке у згради Општине Милићи са почетком рада у 10,00 часова.

За Девету редовну сједницу предлажем следећиДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање Записника са Осме редовне сједнице Скупштине општине Милићи одржане 16.новембра 2017.године.

2.Информација о активностима Начелника општине Милићи између двије сједнице Скупштине општине Милићи.

3. Приједлог Одлуке о усвајању Програма рада Скупштине општине Милићи за 2018.годину.

4.Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса Буџета општине Милићи за 2017.годину.

5..Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине Милићи за 2017.годину.

6.Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Милићи за 2018.годину.

7.Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Милићи за 2018.годину.

8.Приједлог Одлуке о усвајању Плана инвестиција за 2018.годину.

9.Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Милићи на дан 31.12.2017.године.

10.Приједлог Одлуке о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2018.годину.

11.Приједлог Одлуке о сагласности на Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Милићи за 2018.годину.

12.Приједлог Одлуке о усвајању Програма рада Цивилне заштите и заштите од пожара за 2018.годину.

13.Приједлог Одлуке о сагласности на Програм рада ЈУ “Спортски центар Милићи” Милићи.

14. Приједлог Одлуке о накнади предсједнику и члановима Општинске изборне комисије за 2018.годину.

15.Кодекс понашања одборника Скупштине општине Милићи.

16.Приједлог Закључка о прихватању Нацрта Стратегије за младе за период 2018-2022.година.

17. Приједлог Одлуке о одређивању матичних подручја општине Милићи.

18.Приједлог Одлуке о приједлогу уписних подручја и мрежа школа на подручју општине Милићи.

19.Извјештај о квалитету воде са градског водовода.

20.Информација о снабдијевању електричном енергијом подручја општине Милићи.

21.Приједлог Рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Милутин Миланковић“ Милићи.

22.Приједлог Рјешења о именовању члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Милутин Миланковић“ Милићи.

23.Одборничка питања.


ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бранислав Новаковић с.р.

 

 

 

MATERIJAL ZA SJEDNICU SO-e MILIĆI