joomla extensions

17.09.2018.

Obavještavamo građane koji se snabdijevaju vodom za piće sa gradskog vodovoda Milići da će AD „Komunalno“ Milići u narednom periodu u noćnim satima vršiti ispiranje transportnog azbest cementnog cjevovoda koji se prostire od izvorišta Nikoline vode kroz Zaklopaču, Podgoru, Supač Polje do rezervoara u Goločevini, usljed čega će doći do varijacija pritiska vode.

 

14.09.2018.

Opština Milići u školskoj 2018-2019.godini , u skladu sa Pravilnikom i Odlukom o stipendiranju učenika srednje škole, nastavlja stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja, odnosno zanimanja za koja tržište rada iskazuje interesovanje.

Dana 17.septembra 2018.godine u 12 časova, u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići Načelnik opštine Momir Lazarević potpisaće Ugovore o stipendiranju učenika JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići . Ugovori se potpisuju za učenike upisane u prvi razred u školskoj 2018-2019.godini , smjer Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija.

Pozivaju se roditelji-zakonski zastupnici učenika prvog razreda Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija da dođu na najavljeni događaj radi potpisivanja i preuzimanja Ugovora o stipendiranju učenika.


NAČELNIK ODJELjENjA
Ljiljana Lalović s.r.

13.09.2018.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave
o nacrtu plana investicija za 2019. godinu

Broj :02-022-47/18
Datum : 07.09.2018. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Plana investicija opštine Milići za 2019. godinu, dana 07.09.2018. godine izdaje :

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 06.09.2018. godine prihvatila je Nacrt plana investicija za 2019. godinu i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava provešće se u periodu od 10.09.2018 do 25.09.2018. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-47/18 od 07.09.2018. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Slađana Todorović – Predsjednik radne grupe
2. Ljiljana Lalović-član radne grupe
3. Marina Mišić-član radne grupe
4. Zajim Mahmutović-član radne grupe
5. Ranka Radić-član radne grupe
6. Marko Savić-član radne grupe.

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt plana investicija opštine Milići za 2019. godinu. Tokom javne rasprave radna grupa će davati sva potrebna pojašnjenja zainteresovanim licima, prikupljati prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Plana investicija za 2019. godinu.
Konačnu odluku o prijedlogu Plana investicija za 2019. godinu donijeće Skupština opštine Milići.
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .

Predsjednik radne grupe
Slađana Todorović

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2019.GODINU


Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica i privrednih subjekata, korisnicima budžetskih sredstava, javnih preduzeća, ustanova, NVO i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 18.09.2018. godine u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom u 11:00 časova.

 

07.09.2018.

Odbornici skupštine opštine Milići sastali su na 13. redovnom zasjedanju. Na dnevnom redu našlo se 26. tačaka, a najznačajnija je usvajanje predloženog Urbanističkog plana Milića za narednih 20. godina.

Opštinski parlament usvojio je Odluku o subvenciji troškova obračunatih u postupku legalizacije bespravno izgrađenih individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina subvencije i načini dokazivanja statusa lica koja ostvaruju pravo na subvenciju.

Sve Odluke, Zaključke i Rješenja sa 13. redovnog zasjedanja skupštine opštine Milići biće objavljene u „Službenom glasniku br.6/18“ opštine Milići.


STRUČNA SLUŽBA
SKUPŠTINE OPŠTINE

06.09.2018.

Opština Milići, poziva poljoprivredne proizvođače da izraze svoj interes o učešću u projektu razvoja voćarstva u opštini Milići.

Svrha projekta je promovisanje komercijalizacije i povećavanje proizvodnje voća u opštini Milići (prednost u projektu će imati poljoprivredna gazdinstva koja prvi put podižu zasade).

Sve relevantne informacije, uključujući i obrazac za prijavu, o potrebnoj dokumentaciji i uputstvima možete preuzeti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova, na šalter sali opštine Milići.

Kontakt osoba : 056/ 745-450, samostalni stručni saradnik za poljoprivredu Golić Dejan.

Popunjene prijave isključivo predati na šalter sali opštine.


Rok za predaju prijava je
od 05.09. do 05.11. 2018. godine do 15 časova.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.