Zdravstvenu zaštitu građani opštine Milići dobijaju u JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“, koji pruža primarni nivo zdravstvene zaštite. Objekat je renoviran i rekonstruisan prostor sa moderno opremljenim ambulantama porodične medicine.

Pored osnovnih pregleda, ova ustanova pruža i stomatološke usluge, obavlja laboratorijske preglede, rentgenska snimanja, higijenskoepidemiološku zaštitu, sanitetski prevoz.

Dom zdravlja Milići je potpisao ugovor sa Domom zdravlja Vlasenica o korišćenju usluga Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, po kom građani usluge psihologa imaju na raspolaganju jednom sedmično, a usluge psihijatra jednom mjesečno.

Visokokvalitetne zdravstvene usluge pruža Specijalistički medicinski centar Kompanije "Boksit" a.d. Milići iz oblasti : vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, anesteziologije, kardiologije, endokrinologije, gastroenterologije, pulmologije, radiologije s mamografijom, ginekologije, urologije, ORL, oftamologije, dermatologije, neurologije i neuropsihijatrije, ortopedije, medicine rada, psihologije i laboratorijske dijagnostike.