E-registar nudi informacije o svim postupcima gdje zainteresovana lica mogu na stranici opštine da pronađu ono što im je potrebno, bez nepotrebnog obilaska različitih šaltera. Izborom određenog postupka dobiće sve ažurne i tačne informacije na jednom mjestu - ime i kontakt nadležnog službenika, obaveznu dokumentaciju koju treba dostaviti prilikom pokretanja administrativnog postupka, iznos naknade/takse koju (ako) je potrebno uplatiti, kao i rok za rješavanje predmeta.

Ova usluga omogućava i preuzimanje samog obrasca/zahtjeva za sve administrativne postupke što korisniku pruža priliku da kompletira svu potrebnu dokumentaciju i prije dolaska u opštinu, i da na taj način ubrza rješavanje postupka.

 

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

ZAHTJEVI

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU

ZAHTJEVI

ODJELJENJE ZA FINANSIJE, PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ZAHTJEVI

INSPEKCIJA

ZAHTJEVI