Radno aktivno stanovništvo opštine zaposleno je u rudarstvu, industriji, komunalnim, trgovačkim, obrazovnim, zdravstvenim, uslužnim, državnim i kulturnim ustanovama. Dio stanovništva bavi se poljoprivredom koja je ovdje tradicionalno okrenuta stočarstvu, voćarstvu te prikupljanju ljekovitog bilja.

Na području opštine postoje povoljni klimatski i pedološki uslovi, kao i povoljan geografski položaj za razvoj različitih grana poljoprivrede. 

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta iznosi 10.790 hа. Oranice učestvuju sa 43 % (4.548 hа), livade 27% (2.951 hа), pašnjaci 16 % (1.750 hа), voćnjaci 6% (631 hа), dok je udio neplodnog u ukupnom poljoprivrednom zemljištu 8 %.

Prema podacima APIF-a trenutno je registrovano 380 poljoprivrednih gazdinstava na području opštine. Formirana su i tri udruženja poljoprivrednih proizvođača: Udruženje pčelara “Matica”, Udruženje pčelara "Nektar" i Udruženje poljoprivrednika “Agros”. 

Od ratarskih kultura na ovom području dominiraju površine pod kukuruzom. U strukturi površina pod voćem, najzastupljenija je šljiva, koje  na području opštine ima oko 28.000 stabala, druga po zastupljenosti je jabuka, sa oko 7.375 stabala, dok malina zauzima oko 20 ha.

Strateško opredjeljenje u razvoju poljoprivrede na području opštine Milići je unapređenje voćarstva i proizvodnje mlijeka i mesa.