NVO


OMLADINSKI SAVJET MILIĆI
Kontakt osoba: Filip Micić
Telefon: 065-721-542

UDRUŽENJE „JEDNAKOST“ MILIĆI
Kontakt osoba: Tatjana Malikanović
Telefon: 065-143-941

EKOLOŠKO DRUŠTVO „BIRAČ“ MILIĆI
Kontakt osoba: Rajko Dukić
Telefon: 065-001-042

UDRUŽENJE PČELARA „MATICA“ MILIĆI
Kontakt osoba: Marko Tomić
Telefon: 066-457-816

SPORTSKO DRUŠTVO MILIĆI
Kontakt osoba: Predrag Sušić
Telefon: 066-000-819

UDRUŽENJE GRAĐANA „MILIĆANIN“ MILIĆI
Kontakt osoba: Mladen Mimić
Telefon: 065-258-768

SRPSKO KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO „PROSVETA“ MILIĆI
Kontakt osoba: Tomislav Savkić
Telefon: 065-881-203

PLANINARSKO DRUŠTVO „KOMIĆ“ MILIĆI
Kontakt osoba: Nenad Jovanović
Telefon: 

UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA MILIĆI
Kontakt osoba: Nikodin Đurić
Telefon: 056-745-281

UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA „AGROS“ MILIĆI
Kontakt osoba: Radenko Simić
Telefon: 065-454-826

UDRUŽENJE RODITELJA SA ČETVORO I VIŠE DJECE
Kontakt osoba: Radoje Madžarević
Telefon: 065-989-525

LOVAČKO UDRUŽENJE „KOMIĆ“ MILIĆI
Kontakt osoba: Dejan Golić
Telefon: 065-714-599

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO MILIĆI
Kontakt osoba: Željko Došić
Telefon: 065-773-028

UDRUŽENJE PENZIONERA
Kontakt osoba: Radomir Golić
Telefon: 056-741-564

FORUM ŽENA MILIĆI
Kontakt osoba: Milanka Pantić
Telefon: 066-870-476

ORGANIZACIJA ŽENA "ZORA" MILIĆI
Kontakt osoba: Stana Mimić 
Telefon: 056-740-706

UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA RS
Kontakt osoba: Mijat Petković
Telefon: 056-740-604

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA PORODICA POGINULIH BORACA RS
Kontakt osoba: Mišo Kandić 
Telefon: 056-740-207

UDRUŽENJE PČELARA "NEKTAR"

Kontakt osoba: Beriz Mujčić

Telefon: 065-730-159

 

UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE REPUBLIKE BiH OPŠTINE MILIĆI

Kontakt osoba: Halil Jašić

Telefon: 065-731-023

 

Regionalna udruženja koja pokrivaju korisnike na opštini Milići

SAVEZ SLIJEPIH I SLABOVIDIH OSOBA BIRČA
Kontakt osoba: Milenko Jović 
Telefon: 065-881-208

 UDRUŽENJE MULTIPLESKLEROZE REGIJE BIRAČ
Kontakt osoba: Milan Stijepanović
Telefon: 056-440-443

 UDRUŽENJE RODITELJA HENDIKEPIRANE DJECE I OMLADINE - LEPTIR
Kontakt osoba: Željka Katanić 
Telefon: 066-486-480

 UDRUŽENJE PSORIJATIČARA REGIJE BIRAČ
Kontakt osoba: Ljiljana Živković 
Telefon: 066-441-189

Opštinske organizacije

 OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA MILIĆI
Kontakt osoba: Savo Đukanović 
Telefon: 065-871-549

OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA RS
Kontakt osoba: Dragutin Đuričić
Telefon: 056-741-033