O životu na ovim prostorima svjedoče jako prisutni stećci koji se nalaze na cijeloj teritoriji opštine . Iznad sela Gerovi postoje ostaci grada – tvrđave koji je, po predanju, polovinom petnaestog vijeka izgradila Jerina ( Irina ), srpska despotica grčkog porijekla iz porodice Kantakuzina, žena despota Đurđa Brankovića .

 Milici80  istorija

Turski putopisac Elvija Ćelebi opisuje ove prostore u periodu turske okupacije oko 1460. godine . Prespavavši u Novoj Kasabi, Ćelebi je zapisao : „To je divna i krasna kasaba na jednom dolovitom, prostranom i močvarnom terenu s baščama i vinogradima . Ima oko 170 kuća koje su u dobrom stanju .“

Opština Milići postojala je od 1945. godine u sastavu sreza Vlasenica. Teritorijalnom reorganizacijom Socijalističke republike Bosne i Hercegovine ukinuta je 1962. godine, da bi nakon izrade studije ekonomske opravdanosti, ponovo bila formirana 1992. godine.

Opštinsko središte Milići intenzivniji razvoj bilježi u poslednjih pedesetak godina. Prepoznatljivo po lokaciji na dvije rijeke, prvi privredni kapacitet iz oblasti prerade drveta, koristio je energiju rijeke Jadar.

Eksploatacija rude boksita odredila je da mjesto prvobitno liči na rudarsko naselje, a daljim razvojem izgrađeni su svi potrebni sadržaji koji grad čine vrlo ugodnim za život.