Odsjek zajedničkih poslova u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove koji se odnose na poslove civilne zaštite, upravljanje razvojnim projektima, saradnju sa mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, poslove tekućeg održavanja i ostale zajedničke poslove kojima se obezbjeđuju uslovi za rad opštinskih organa i Opštinske uprave.


U okviru Odsjeka se obavljaju poslovi koji se odnose na:

• korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme;
• korišćenje, održavanje i obezbjeđenje zgrade Opštine i službenih prostorija;
• obezbjeđenje prevoza motornim vozilima i staranje o njihovom održavanju;
• održavanje čistoće poslovnih prostorija;
• umnožavanje materijala;
• daktilografske poslove;
• administrativno-tehničke poslove nabavke materijala, sitnog inventara i osnovnih sredstava;
• obavljanje drugih servisnih poslova za potrebe organa lokalne samouprave.