joomla extensions

01.03.2018.


Nacrt Urbanističkog plana Milići 2017-2037.g. će biti izložen u prostorijama Opštine Milići radi javnog uvida koji će trajati od 9. marta do 9. aprila 2018.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Urbanističkog plana Milića svakog radnog dana u terminu od 7 do 15 časova, u skupštinskoj sali opštine Milići.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedlozi na Nacrt Urbanističkog plana Milića mogu se dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju do 9. aprila 2018. godine.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević, s.r.

28.02.2018.

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 21) i člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. stav (1) tačka 33) Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17) i člana 18. Pravilnika o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 8/17), Načelnik opštine Milići d o n i o  j e

O D L U K U
o izmjeni Odluke
o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada
na stambenim zgradama u opštini Milići

I

U članu I Odluke o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići u stavu 2) umjesto naziva Zajednica etažnih vlasnika S-19 ul. Vuka S. Karadžića br. 50A., treba da stoji naziv Zajednica etažnih vlasnika S-23 ul. Vuka S. Karadžića br. 50A.

II

U ostalom dijelu Odluka o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići se ne mijenja.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Milići i na internet stranici Opštine Milići.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

26.02.2018.

Povodom proslave 15 godina uspješnog rada Omladinskog savjeta Milići, 24.februara 2018.godine Opštinu Milići posjetili su zamjenik austrijskog ambasadora u BiH Volfgang Til, kao i ambasador Republike Indije Raul Čabra.

Pored opštinskog rukovodstva sastancima su prisustvovali narodni poslanik Radovan Višković, predstavnici opština Srebrenica i Vlasenica, predsjednik Omladinskog savjeta Stefan Milić i predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo.

Tema ovih sastanaka bila je mogućnost investiranja u opštinu Milići, kao i u susjedne opštine, a ambasadorima su predstavljeni privredni potencijali kojima regija Birač raspolaže. Prema riječima Načelnika opštine Milići Momira Lazarevića, svim zainteresovanim investitorima mogu se ponuditi olakšice koje su u nadležnosti opštine, a sve u cilju što većeg zapošljavanja građana.

Ovom prilikom u amfiteatru SŠC „Milutin Milanković“ održan je okrugli sto na temu „Bogatstvo različitosti kultura i tradicija – društvena uloga mladih“ a nakon toga Indijsko kulturno veče u Sali Doma rudara.

osm15 1

osm15 2

osm15 3

23.02.2018.

Preduzeće AD "Komunalno" Milići dostavilo je Izvještaje o uzorkovanju vode za piće, sa četiri ispitivana uzorka :

1. Vodovod Milići ( Srednja škola Milići ),
2. Vodovod Milići ( Osnovna škola na Dubnici ),
3. Lokalni vodovod Derventa ( Izvorište Jama ) i
4. Lokalni vodovod Derventa ( Javna česma Derventa ).

Putem sledećih linkova možete pogledati:

UZORKOVANJE VODE – FEBRUAR 2018.GOD.

OBAVJEŠTENJE

20.02.2018.

Radi preventivne zaštite zdravlja žena od karcinoma dojke i materice, u skladu sa Pravilnikom i Ugovorom o pružanju usluga sa Kompanijom „Boksit „ a.d. Milići Opština Milići će u 2018.godini finansirati preventivne preglede žena u Specijalističkom centru Milići.

Prema Pravilniku o uslovima i načinu dodjele sredstava nefinansijsksim subjektima u oblasti zdravstva , za prevenciju i liječenje ženske populacije od raka materice i dojke i za vantjelesnu oplodnju („ Službeni glasnik opštine Milići „ broj :4/17 ) pravo na navedene preventivne preglede o trošku opštine imaju sve žene starosti od 18 do 65 godina života koje su prijavljene i žive na području opštine Milići.

Za ostvarivanja ovog prava sve zainteresovane korisnice treba da se jave opštini Milići, kontakt osoba Mirjana Sarić , radi formiranja spiskova prema kojim će se odobravati i zakazivati pregledi. Za prijavljivanje obavezno ponijeti kopiju lične karte , ili drugi dokument za identifikaciju kao i potvrdu od MUP-a o mjestu boravka.


Broj telefona kontakt osobe :056/745-222


NAČELNIK ODJELjENjA
Ljiljana Lalović s.r.

ODLUKA - VANTJELESNA OPLODNJA 2018.GOD.

ODLUKA - SPECIJALISTIČKI CENTAR 2018.GOD.

OBAVJEŠTENJE ZA VANTJELESNU OPLODNJU 2018.GOD.