joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

12.12.2023.

Opština Milići kao učesnik i koordinator projekta u saradnji sa Poljoprivrednom zadrugom „Sasvim prirodno“ Milići, APCU – jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata, kroz projekat „Plastenička proizvodnja“, će biti uključeno 30 korisnika, pomaže zainteresovane poljoprivredne proizvođače za proizvodnju povrća na površini od 100 m2.

Kroz projekat će korisnici uz vlastito učešće od 30% (cijena cca 1.187 KM), dobiti bespovratnu pomoć za prvu godinu proizvodnje, a što uključuje plastenike sa sistemom za navodnjavanje i stručna predavanja, i u ovaj projekat biće uključen 21 korisnik.  APCU – jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata u istom projektu prednost daje poljoprivrednim proizvođačima starosti do 35 godina i ženama, uz vlastito učešće od 10% (cijena cca 396 KM), koji će dobiti bespovratnu pomoć za prvu godinu proizvodnje, a što uključuje plastenike sa sistemom za navodnjavanje i stručna predavanja, i u ovaj projekat biće uključeno 9 korisnika.

Od korisnika se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, stabilan izvor vode, da vrše obradu zemljišta i provode sve agrotehničke mjere, te se pridržavaju stručnih uputa i ugovorenih odredbi.

Maksimalan broj korisnika koje će biti odabrani putem ovog javnog poziva je 30.

Pravo prijave na konkurs imaju svi stariji od 18 godina sa područja opštine Milići.

Sve dodatne informacije možete dobiti u kancelariji za poljoprivredu opštine Milići ili na kontakt broj 056/745-450.

Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom prijave na Javni poziv:

1.    Zahtjev,
2.    Kopija lične karte,
3.    Kućna lista,
4.    Potvrda sa biroa
5.    Ovjerena izjava da će obezbijediti učešće u projektu i da plastenik neće otuđiti u roku od 5 godina.


Popunjene prijave isključivo predati na šalter sali opštine Milići.            
Rok za predaju prijava je 27.12.2023.  godine.    

Kriterijumi:

1.    Podnosilac prijave mora imati prebivalište na području opštine Milići,
2.    Da živi u ruralnom dijelu opštine (komisija obilazi svakog korisnika),
3.    Podnosilac živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno jedan član zaposlen,
4.    Zemljište mora biti pogodno za ovu vrstu proizvodnje (osunčano, povoljnog nagiba, sa dostupnom vodom na parceli (komisija obilazi svakog korisnika)),

                
                    

Načelnik opštine
                                        Marko Savić s.r.