15.03.2016.

Obavještavaju se etažni vlasnici stanova da su dužni po Zakonu o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“, br:101/11), osnovati zajednicu etažnih vlasnika, odnosno Skupštinu, radi obavljanja poslova i upravljanja zgradom.
Registrovanjem zajednice etažnih vlasnika zgrade obezbjeđuje se funkcionalnost i bezbjednost zgrade kao cjeline i njenih zajedničkih dijelova.

Etažni vlasnici jedne stambene zgrade čine Skupštinu. Skupština bira predsjednika i upravni odbor ako stambena zgrada broji više od deset (10) etažnih vlasnika.
Etažni vlasnici su bili dužni da u roku od godinu dana organizuju i osnuju zajednicu etažnih vlasnika.

Iako su svi zakonski rokovi za osnivanje zajednice protekli, Opština ostavlja građanima mogućnost da to učine najkasnije do 01.04.2016.godine. Ako to ne učine, nadležni opštinski organ će imenovati privremenog zastupnika etažnih vlasnika, sve dok se zajednica ne osnuje u skladu sa odredbama člana 19. citiranog zakona. Naknadu za rad privremenog upravnika snosiće stanari.


NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić s.r.

15.03.2016.

 

Broj: 02-020-56/16
Datum: 15.03.2016.god.

JAVNI  POZIV


Opština Milići u saradnji sa UNDP-om kroz projekat „Kupujmo lokalno“ pomaže zainteresovane korisnike za proizvodnju povrća na površini od 100 m2. Kroz projekat će korisnici/ce uz vlastito učešće u iznosu od 380,00 KM, dobiti bespovratnu pomoć za prvu godinu proizvodnje, a što uključuje plastenike sa sistemom za navodnjavanje, sadnice povrća i stručna predavanja.
Od korisnika se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, stabilan izvor vode, da vrše obradu zemljišta i provode sve agrotehničke mjere, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi.
Korisnici će potpisati ugovor sa opštinom Milići.
Maksimalan broj korisnika koji će biti odabrani putem ovog javnog poziva je 9 korisnika.
Pravo prijave na konkurs imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa područja opštine Milići.

Sve dodatne informacije možete dobiti u kancelariji za poljoprivredu opštine Milići ili na kontakt br. 056/745-561


Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom prijave na Javni poziv:

1. Zahtjev,
2. Kopija lične karte,
3. Kućna lista,
4. Potvrda sa biroa,
5. Potvrda iz APIF-a,
6. Ovjerena izjava da će obezbijediti učešće u projektu od 380,00 KM,
7. Ovjerena izjava da neće otuđiti plastenik u roku od 5 godina,
8. Ovjerena izjava da je spreman potpisati ugovor sa otkupljivačem.


Kriterijumi:


1. Podnosioc prijave mora imati mjesto prebivališta na području opštine Milići,
2. Da živi u ruralnom dijelu opštine ( komisija obilazi svakog korisnika ),
3. Da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
4. Podnosioc živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno jedan član zaposlen,
5. Podnosioc zahtjeva je osoba mlađa od 40 godina maksimalan broj bodova,
6. Broj radno sposobnih članova u porodici,
7. Zemljište mora biti pogodno za ovu vrstu proizvodnje (osunčano, povoljnog nagiba, sa dostupnom vodom na parceli, bez viška podzemne vode, obezbijeđena putna komunikacija)
( komisija obilazi svakog korisnika ).


Načelnik opštine
Momir Lazarević s.r.

26.02.2016.

Građani opštine Milići koji koriste poljoprivredno zemljište u vlasništvu Opštine Milići ( ranije zemljoradničke zadruge ), radi evidentiranja korišćenja zemljišta u Šalter sali opštine Milići mogu podnijeti zahtjev u što kraćem roku, uz navođenje lokacije zemljišta i površine koju koriste.
Nakon izvršenih prijava Komisija će raditi na terenskom dijelu posla, a lokacije zemljišta, površina i cijena zakupa zemljišta će se precizirati u ugovoru.
Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 745-221.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                                  Rade Jolović

25.02.2016.

Povodom 13 godina rada Omladinskog savjeta Milići, 24.februara 2016.godine održana je prigodna manifestacija u amfiteatru SŠC „Milutin Milanković“ Milići, koja je potom nastavljena u prostorijama Omladinskog centra, gdje je uz prigodan program, prezentovan rad Omladinskog savjeta, dodijeljena su priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima i otvorene su renovirane prostorije Omladinskog centra.
Pored učenika, članova Omladinskog savjeta Milići, predstavnika lokalnih vlasti i ustanova prisustvovali su i ambasador i zamjenik Visokog predstavnika u BiH Urlike Hartman, šef Kancelarije OEBS-a U Srebrenici Vil Ričard, predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo, predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Milišić, kao i ostali gosti.

Tom prilikom Opštini Milići je uručena zahvalnica, koju je u ime Načelnika opštine Momira Lazarevića, preuzela načelnik Odjeljenja za opštu upravu Opštinske uprave, Gordana Savić. Takođe, zahvalnica je uručena i opštinskom službeniku za mlade, Marku Saviću.

osm13

22.02.2016.

U organizaciji udruženja „Leptir“ iz Srebrenice, 22.februara 2016. godine u 13 časova, roditeljima hendikepirane djece i omladine regije Birač biće uručeni invalidski kreveti i invalidska kolica. Za korisnike sa područja opštine Milići obezbijeđena su dva kreveta i troje kolica.

Regionalna NVO, udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“ Srebrenica, kroz niz aktivnosti pružanja psihosocijalne podrške i edukaciije, pomaže roditeljima djece sa invaliditetom. Većina roditelja invalidne djece bi teško mogli da se bore sa problemima bez pomoći ovog udruženja.

18.02.2016.

Dvadeset sedma sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 24.februara 2016.godine ( srijeda ) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.