Opština Milići zauzima centralni dio regije Birač, odnosno srednjeg Podrinja. Prostire se na površini od 285 kvadratnih kilometara brdovitog zemljišta, nadmorske visine od 200 do 1500 m i naseljena je sa 10.445 stanovnika.

Obiluje rudnim i šumskim bogatstvima, pašnjacima i livadama, obradivim zemljištem i riječnim potencijalom. Privreda opštine najvećim dijelom bazira se upravo na eksploataciji prirodnih bogatstava i njihovoj preradi. Pored rude boksita koja dominira kao resurs, opština raspolaže i drugim mineralnim sirovinama: krečnjak, kvarcni pijesak, siga, sigasti pijesak, zeleni tuf i dr.

Nosilac ekonomskog razvoja opštine Milići je Kompanija "Boksit"a.d. čija je djelatnost saobraćaj, proizvodnja i prerada nemetala, elektro-mašinstvo, proizvodnja opreme i rezervnih dijelova, građevinarstvo, proizvodnja hrane, drvoprerada, ugostiteljstvo, prodaja naftnih derivata, veleprodaja roba iz vlastitog proizvodnog programa i drugih roba. Istraživačko-eksploatacioni prostor rude boksita se proteže u dužini od 30km, od granice sa opštinom Vlasenica na zapadu pa do granice sa opštinom Srebrenica na istoku. Kompanija ima pravo da istražuje i eksploatiše rudu boksita i mineralne sirovine za period od 30 godina.

Poslednje četiri decenije opština doživljava intenzivan razvoj prvenstveno kao rudarski centar, a istovremeno se postiču i nove privredne djelatnosti koje su omogućile da opština Milići sa 190 aktivnih MSP i velikih preduzeća danas bude svrstana u srednje razvijene  opštine Republike Srpske. Najveće učešće u ukupnom broju preduzeća imaju mikro preduzeća sa 63 %. U strukturi preduzeća po vrsti djelatnosti najveći procenat zauzimaju preduzeća iz oblasti obrada i prerada drveta i trgovina na veliko i malo. Iskorištavanje šumskog potencijala zasnovano je najvećim dijelom na primarnoj a u zadnje vrijeme sve više i na  finalnoj preradi drveta. Značajni privrednici u ovoj djelatnosti su: Kompanija "Boksit"a.d., “Savox” D.O.O., "Samatini" D.O.O., "Wood-impex" D.O.O., "6.maj" D.O.O., "Promil" D.O.O. Milići. Jedan dio privrednih subjekata bavi se uslužnim djelatnostima iz oblasti prometa roba i usluga na veliko i malo, ugostiteljstvom i proizvodnjom hrane.

Milići, nekada seoska sredina sa desetak kuća, danas je savremena urbana sredina, a cijela opština Milići, sa sveukupnom infrastrukturom danas spada u red srednje razvijenih opština.