2021.GODINA

BUDŽET ZA 2021.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2021.GODINU

 

2020.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2020.GODINU

BUDŽET ZA 2020.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2020.GODINU

 

2019.GODINA

2. REBALANS BUDŽETA ZA 2019.GODINU

IZVRŠENJE BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI SA 31.12.2018.GOD. - ANALITIČKI PRIKAZ

BUDŽET ZA 2019.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2019.GODINU

 

2018.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2018.GODINU

BUDŽET ZA 2018.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2018.GODINU

 

2017.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2017.GODINU

BUDŽET ZA 2017.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2017.GODINU

 

2016.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2016.GODINU

BUDŽET ZA 2016.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2016.GODINU

 

2015.GODINA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2015.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GODINU

BUDŽET ZA 2015.GODINU

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2015.GODINU

TABELA - NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2015.GODINU

NACRT BUDŽETA ZA 2016.GODINU

TABELA - NACRT BUDŽETA ZA 2016.GODINU

 

NACRT - PLAN INVESTICIJA ZA 2016.GODINU

REBALANS BUDŽETA ZA 2015.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU REBALANSA BUDŽETA ZA 2015.GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GODINU

 

2014.GODINA

NACRT BUDŽETA ZA 2015. GODINU

TABELA NACRTA BUDŽETA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2014.GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2014.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2014.GODINU

PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2014.GODINU SA AMANDMANOM

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2014.GODINU

ZAKLJUČAK - NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2014.GODINU

 

  2013.GODINA

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2013.GODINE

ANALITIČKI PREGLED KONSOLIDOVANOG IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2013.GODINE

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2013.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA

BUDŽET ZA 2013. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013.GODINE

ANALITIČKI PREGLED KONSOLIDOVANOG IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013.GODINE

KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013.GODINE

 

 2012. GODINA
 
2011. GODINA
 
2010. GODINA
 
2009. GODINA