Podatak o broju stanovnika u opštini Milići je nepouzdan. Broj od 13500 stanovnika je cifra koja se najčešće pominje i koristi kao podatak u upotrebi.
Opštinski centar Milići, prema procjeni, ima oko 3850 stanovnika.
Prema poslednjem popisu iz 1991. godne u opštini Milići je bilo  15752 stanovnika. Te godine je polna struktura odstupala od BiH prosjeka, gdje je bilo više ženskog stanovništva. U Milićima je taj odnos bio u korist muškog stanovništva 50,16% prema 49,84, što se promijenilo posle 2000.-te godine.
Po nacionalnoj strukturi tada je  broj Srba bio za 3,5% veći od Muslimana a prisustvo Hrvata, Jugoslovena i ostalih je bilo neznatno.
Prosječna starost na području opštine u 1991. godini je bila 29,15 godina, što je bilo povoljnije od prosjeka BiH.
Svježi podaci koji se odnose na nacionalni sastav, starost, pol i ostalo nisu poznati, sve dok se ne obavi popis stanovništva sa svim ostalim pokazateljima.