РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

-ПРЕДСЈЕДНИК

Број:01-022-110-6/20
Милићи, 24.08.2021.године

П О З И В


На основу члана 82.Пословника о раду Скупштине општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17 и 4/20), сазивам Пету редовну сједницу Скупштине општине Милићи за дан, уторак, 31. август 2021.године.

Сједница ће бити одржана у амфитеатру СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи са почетком рада у 10,00 часова.

Предсједник Скупштине за Пету редовну сједницу Скупштине општине Милићи предлаже следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Усвајање Записника са Четврте редовне сједнице Скупштине општине Милићи одржане 29. априла 2021.године.

2. Информација о активностима Начелника општине Милићи између двије сједнице Скупштине општине Милићи.

3. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о именовању улица у насељеном мјесту Милићи.

4. Приједлог Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним љубимцима.

5. Информација о активностима у стамбено-комуналној области на подручју општине Милићи.

6. Информација о активностима у области урбанистичког планирања и грађења на подручју општине Милићи.

7. Информација о стању у области заштите природних добара и животне средине на подручју општине Милићи.

8. Информација о раду Полицијске станице Милићи за период 01.01.-30.06.2021.године.

9. Информација о активностима у МЗ-а на подручју општине Милићи за период 01.01.-30.06.2021.године.

10. Приједлог Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску и занатско-предузетничку дјелатност на подручју општине Милићи.

11. Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса.

12. Приједлог Одлуке о одобравању средстава.

13. Информација о стању и активностима у области привреде и предузетништва на подручју општине Милићи.

14. Информација о стању имовине општине Милићи.

15. Информација о активностима и сарадњи Општине на регионалном нивоу, са вишим нивоима власти и на међународном плану.

16. Одборничка питања.

 


ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Предраг Сушић

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЈЕДНИЦУ СО-е МИЛИЋИ