11.03.2015.

Obavještavaju se građani opštine Milići da će se dana 15.03.2015.godine, održati izbori za članove Savjeta Mjesnih zajednica, na području opštine Milići, u periodu od 08 – 16 časova.

Izbori će se održati u Mjesnim zajednicama:
1. MZ MILIĆI, u prostorijama Obdaništa
2. MZ MIŠIĆI, u prostorijama Mjesne zajednice
3. MZ ZAKLOPAČA, u prostorijama Mjesne zajednice
4. MZ DERVENTA, u prostorijama Osnovne škole
5. MZ NOVA KASABA, u prostorijama Doma kulture
6. MZ DUBNIČKI MOST, u prostorijama Osnovne škole i
7. MZ SKUGRIĆI-ROVAŠI, u kući Avdić Alije u Kaldrmici.

26.02.2015.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu plana investicija opštine Milići za 2015. godinu dana 26.02.2015. godine izdaje :

J A V N O     S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 24.02.2015. gdoine prihvatila je Nacrt plana investicija opštine Milići za 2015 godinu i isti uputila na javnu raspravu .

Javana rasprava po Nacrtu plana investicija za 2015. godinu provešće se u periodu od 26.02.2015 do 13.03.2015. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-17/15 od 25.02.2015. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Marko Savić
2. Mile Lalović
3. Aleksandra Lalović
4. Gordana Sarić
5. Senad Hasanović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sve zainteresovane : pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt plana investicija opštine Milići za 2015. godinu . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Plana investicija opštine Milići za 2015. godinu .
Konačnu odluku o prijedlogu plana investicija donijeće skupština opštine Milići na martovskom zasijedanju 2015. godine .
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .


Predsjednik radne grupe
Marko Savić

 

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU PLANA INVESTICIJA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GOD.

PLAN INVESTICIJA ZA 2015.GOD.

26.02.2015.

U okviru projekta razvoja i saradnje u regiji Birač, JU Centar za socijalni rad Milići, Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Milići i Operativni tim, 26.02.2015.godine u 12 časova otvaraju Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i potpisuju Protokol o saradnji nadležnih institucija i organizacija.

Otvaranje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i izradu samog Protokola podržao je UNICEF u okviru komponente jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije, projekta razvoja i saradnje u regiji Birač. Na ovoj svečanosti, između ostalih će prisustvovati : Anna Riatti, zamjenik specijalnog predstavnika UNICEF-a u BiH, Živojin Jurošević, Načelnik opštine Milići, Radovan Višković, narodni poslanik, Branislav Spasojević, predsjednik Skupštine opštine Milići, Selma Kazić, voditelj UNICEF programa socijalne zaštite i inkluzije i Jasmina Babić, voditelj Birač projekta, rukovodioci institucija iz oblasti socijalne zaštite i inkluzije s područja opštine Milići, kao i članovi Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Milići i Operativnog tima.

25.02.2015.

Omladinski savjet Milići, 24.02.2014.godine, obilježio je 12.godina rada i svoju krsnu slavu Sv.Đorđa Kratovca. Tim povodom svečano su otvorene renovirane prostorije Omladinskog centra u koje je uloženo 5.000 KM. Prema riječima predsjednika Omladinskog savjeta, Stefana Milića, obnova prostorija realizovana je zahvaljujući podršci Kompanije „Boksit“ i „Drina osiguranja“.

osm

18.02.2015.

Poštovani sugrađani,

Obavještavamo vas da će se izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica održati 15.03.2015.godine u trajanju od 08-16 časova na svih sedam biračkih mjesta na području opštine Milići i za svih sedam mjesnih zajednica koliko ih broji opština Milići od juna 2014.godine.

Mjesne zajednice su:

  • MZ MILIĆI,
  • MZ DERVENTA,
  • MZ DUBNIČKI MOST,
  • MZ NOVA KASABA,
  • MZ MIŠIĆI,
  • MZ SKUGRIĆI-ROVAŠI,
  • MZ ZAKLOPAČA.

Pojašnjenja radi, MZ Milići uključuje bivše mjesne zajednice Milići I, Milići II i Milići III i dio Vrtoča.
MZ Derventa uključuje bivše mjesne zajednice Derventa, Koprivno, Đile i Rupovo brdo i Štedrić.
MZ Dubnički Most uključuje bivše mjesne zajednice Dubnički Most i Rajiće.
MZ Nova Kasaba samo područje bivše mjesne zajednice Nova Kasaba.
MZ Mišići uključuje bivše mjesne zajednice Mišići i Milića brdo.
MZ Skugrići-Rovaši uključuje bivše mjesne zajednice Skugrići, Rovaši, Maćesi i Raševo.
MZ Zaklopača uključuje bivše mjesne zajednice Zaklopača, Vukovići i Vrtoče, Zalukovik i Podgora.

Detaljnije opisne granice za svaku od mjesnih zajednica možete pronaći u Odluci o mjesnim zajednicama opštine Milići, na osnovu čega možete provjeriti i vašu pripadnost mjesnoj zajednici odnosno birački spisak.

Pravo predlaganja članova za Savjete mjesnih zajednica na neposrednim i tajnim izborima imaju:

  • 30 odnosno 50 građana sa prebivalištem iz mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet,
  • udruženja građana sa područja opštine Milići,
  • političke stranke koje imaju opštinski odbor na području opštine Milići.

Za pet mjesnih zajednica bira se po 5 (pet) članova Savjeta, izuzev za mjesne zajednice Milići i Derventa gdje će se birati po 7 (sedam) članova Savjeta.

Sve dodatne informacije, kao i informacije o biračkom spisku možete potražiti od Opštinske izborne komisije Milići u prostorijama Opštine Milići svakog radnog dana od 07:00-15:00 časova.


NAČELNIK OPŠTINE
Živojin Jurošević s.r.

ODLUKA O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA

18.02.2015.

Dvadeseta sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 24.februara 2015. (utorak) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići sa početkom rada u 10:00 časova.

04.02.2015.

I

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u 2015. godini i Konkursom za dodjelu stipendija za školsku 2014/15. godinu, a na osnovu predloga Komisije za dodjelu stipendija za školsku 2014/15. godinu, utvrđena je rang lista studenata kojima se dodjeljuje stipendija:


Studenti tehničkih nauka
1. Avramović (Dragomir) Slađana, student III godina Saobraćajnog fakulteta
2. Lalović (Radenko) Srđan,student III godina Saobraćajnog fakulteta
3. Savkić (Ljubisav) Ognjen, student II godina Fakultet tehničkih nauka-upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.

Studenti društvenih nauka
1. Kandić (Milorad) Zoran, student II godine Filozofskog fakulteta
2 .Kazimirović (Ranko) Brankica, student II godine Pedagoškog fakulteta

Studenti prirodnih nauka
1. Pantić (Rade) Sanja, student IV godine Farmaceutskog fakultea
2. Đurić (Milorad) Marija, student III godine na Biološkom fakultetu

II

Kandidatima koji su prva godina studija, nije odobrena stipendija, što je regulisano Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija.


III

Sa studentima kojima je odobrena stipendija, Načelnik opštine će zaključiti Ugovore o dodjeli stipendija, kojima se regulišu prava i obaveze stipenditora i korisnika studentske stipendije.


NAČELNIK OPŠTINE
Živojin Jurošević s.r.

26.01.2015.

Drugi sastanak Komisije održan je dana 15. i 16.01.2015. godine sa početkom u 12,oo časova.
Komisija je pristupila bodovanju prijavljenih kandidata, u skladu sa Pravilnikom o dodjeli studenskih stipendija.
Sastanku prisustvuju članovi Komisije:

1. Ljiljana Lalović
2. Tatjana Pantić
3. Biljana Dukić

Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata tehničkih nauka:

1. Avramović Slađana      50 bodova
2. Lalović Srđan             45 bodova
3. Milovčević Brankica     40 bodova
4. Jerkić Kristina             40 bodova
5. Savkić Ognjen            40 bodova
6. Jurošević Uroš            35 bodova
7. Jolović Suzana            35 bodova
8. Kandić Gorana            30 bodova

Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata društvenih nauka:

1. Kandić Zoran               50 bodova
2. Radović Vinka              45 bodova
3. Kandić Predrag             45 bodova
4. Kazimirović Brankica      45 bodova
5. Petković Nevena           40 bodova

Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata prirodnih nauka:

1. Pantić Sanja                 60 bodova
2. Đurić Marija                  55 bodova
3. Đurić Ljubiša                45 bodova


Komisija je završila sa radom u 14,45 časova.


ČLANOVI KOMISIJE :

1. Ljiljana Lalović s.r.
2. Tatjana Pantić s.r.
3. Biljana Dukić s.r.

21.01.2015.

U cilju transparentne implementacije Projekta hitnog oporavka od poplava, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu pomoći fizičkim licima čiji su stambeni objekti oštećeni usljed elementarnih nepogoda u 2014.godini na području gradova Bijeljina, Doboj, Prijedor, Tuzla i Zenica, i opština Bratunac, Čelinac, Doboj Istok, Doboj Jug, Gračanica, Kalesija, Kotor Varoš, Lukavac, Kakanj, Maglaj, Milići, Olovo, Sanski Most, Sapna, Šamac, Vukosavlje, Zvornik, Zavidovići, Žepče i Živinice.

Pomoć u okviru Projekta hitnog oporavka od poplava vrši se dodjelom građevinskog materijala za ugradnju za stambene jedinice manjeg ili većeg stepena oštećenja.
Sredstva će se osigurati kroz zajam Svjetske Banke u iznosu od 6,0 mil KM.

Javni poziv ostaje otvoren od 19.01.2015. do 02.02.2015.godine.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.