U Šalter sali opštinskog Centra za pružanje usluga građanima nalaze se informacije i vodiči, kao i obrasci svih zahtjeva koji se odnose na Zakon o slobodi pristupa informacijama, na vođenje matičnih evidencija i ličnih stanja građana, zatim ovjere prepisa i fotokopija dokumenata, legaliazcije potpisa, izdavanje niza uvjerenja i potvrda za korisnike penzija i poreskih olakšica iz inostranstva, izdavanje uvjerenja iz biračkog spiska i registracija birača, ozdavanje radnih knjižica, pružanje besplatne pravne pomoći, kao i informacije iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a i informacije vezane za primjedbe i pritužbe građana.

salter

U Šalter sali se , takođe, nalaze vodiči i obrasci zahtjeva iz oblasti urbanizma i građenja, imovinsko-pravnih i stambenih poslova koje obavlja nadležno odjeljenje opštinske administrativne službe, kao i vodiči i obrasci zahtjeva iz oblasti obavljanja preduzetničke djelatnosti i inspekcijskih poslova.