Skupština opštine Milići u cilju efikasnijeg obezbjeđenja javnosti rada i blagovremenog informisanja građana o svim pitanjima o kojim je raspravljala ,zauzetim stavovima i donijetim aktima nakon svake sjednice izdaće publikaciju „INFO LETAK „

Detaljnije...

INFO LETAK SO

sastanak tima za razvoj i aplikaciju projekata u milicimaNa osnovu, u Februaru ove godine u našoj opštini potpisanog, Memorandum o razumjevanju u implementaciji projekta “Pomirenje i razvoj zajednica/participativni demokratski razvoj u četiri opštine Birač regije 2011 – 2013″ i obuke, Radna razvojna grupa opštine Milići, sastavljena od predstavnike opštine i mjesnih zajednica, već je postigla rezultate.
Uz podršku Centra civilnih inicijativa u okviru projektne komponente ‘Učešce građana u procesima odlučivanja’, rezultate u radu postigla je nakon obuke i kreiranja Nacrta odluka prihvatanjem inicijative da Skupština opštine Milići razmatra u usvoji nove mehanizme učešća građana.
Inicirano je usvajanje odluke koja propisuje obaveznost sporovođenja Javnih rasprava po bitnim pitanjima, kao i mehanizma obavezne izrade Info letka nakon sjednica Skupštine opštine. Prihvativši inicijativu, Kolegij skupštine je na dnevni red Skupštine opštine uvrstio Odluku o načinu organizovanja i vođenja javne rasprave i Odluku o izdavanju publikacije „Info letak“, pa su odluke jednoglasno usvojene 27. oktobra 2011. godine.
Time je opština Milići napravila dodatni korak napred u transparentnosti svoga rada, jer postoje priznanja da je upravo sprovođenje javnih rasprava po bitnim pitanjma za rad i funkcionisanje opštine u interesu građana u našoj opštini na prilično visokom nivou. Uvođenjem obavezujućeg mehanizma zadovoljena je i forma, tako da je, uz izdavanje publikecije „Info letak“, postignut značajan pomak u transparentnosti.
Osim opštine Milići, u projekat, finansiran uz podršku Švicarske Vlade (Švicarske Agencije za Razvoj i Suradnju, SDC) i Vlade Lihtenštajna, su uključene i opštine Srebrenica, Bratunac i Vlasenica, izvršni implementator je CARITAS Švicarske i kao partnerske organizacije UŽ Priroda iz Bratunca i Centri Civilnih Inicijativa. Osnovni cilj projekta je promovisanje dijaloga i tolerancije kroz aktivnosti razvoja zajednica i učešća građana u procesima odlučivanja Birač regije.

Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 2.Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 33.stav 1. alineja 2. Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08)  ,Skupština opštine Milići na Prvoj vanrednoj sjednici održanoj 10.novembra 2011.godine, d o n i j e l a   j e


                                                     Z  A  K  LJ  U  Č  K  E


1.Skupština opštine Milići zahtjeva od Radio Televizije BiH ,kao državnog Javnog servisa ,da strogo
poštujući Ustav i Zakon po pitanju istinitog i objektivnog informisanja građana ,prestanu sa montiranim
procesom koji vode protiv privrednih i političkih čelnika,protiv svih građana Milića kao i vodećeg
privrednog subjekta Kompanije „Boksit „.

2.Skupština opštine Milići zatražiće od nadležnih državnih organa Republike Srpske a posebno od predstavnika u Organima BiH da se pokrene pitanje kadrovske i uređivačke politike Radio Televizije BiH, te da se uklone organizatori i nosioci koji ,očigledno, zloupotrebom Javnog servisa stvaraju nacionalnu i vjersku netrpeljivost i prave velike štete u srpskim sredinama .

3.Skupština opštine Milići da animira i druge nadležne državne organe ,prije svega pravosudne ,uz dostavu im validnih podataka ,sa ciljem da se diskredituju nosioci veoma štetnih pojava u Milićima ,a da se istovremeno da doprinos utvrđivanju istine ,vezano za ratni period .Sve ovo je doprinos boljem životu svih naroda koji žive na području opštine , koji ulažu značajne napore za održiv zajednički život.

4.Skupština opštine Milići zahtjeva da mediji iz Republike Srpske ,u prvom redu Radiotelevizija Republike Srpske kao dio javnog servisa ,kao i mediji iz Federacije BiH ,kojima je stalo do novinarske etike i morala i kojima je istina ispred svega ,da na adekvatan način prate stanje i ponašanje Radio Televizije BiH kao javnog servisa ,ne samo u slučaju Kompanije „Boksit“,kako bi  javnost odnosno građani imali objektivne informacije .

5.Skupština opštine traži da Savjet – Forum za bezbjednost građana zasjeda po ovom pitanju ,da razmotri ove Zaključke i da zauzme stav .

6.Skupština opštine Milići apeluje na građane opštine Milići da ne nasjedaju na proizvoljne ocjene pojedinaca koje se iznose u programu „Crta“ televizije BHT1.

7.Skupština opštine Milići traži od Regulatorne agencije za komunikacije BiH  da preispita stepen,način i količinu programa posvećenog Milićima u najnegativnijem kontekstu .

8.Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja ,a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Milići „.REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE                                                      PREDSJEDNIK
MILIĆI                                                                       SKUPŠTINE OPŠTINE

Broj:01-022-126/11
Datum:10.novembar 2011.godine                                 Branislav Spasojević,s.r.

sany1505Povodom obilježavanja 15.oktobra, Međunarodnog dana žena na selu, Komisija za jednakost i ravnopravnost polova opštine Milići, organizovala je danas (14.10.) u saradnji sa milićkim nevladinim organizacijama UŽ „Zora“ i „Forum žena“, u skupštinskoj sali u zgradi opštine Milići, prijem za žene iz ruralnog područja opštine koje su članice pomenutih nevladinih organizacija. Predsjednik sany1506SO Milići Branislav Spasojević prisutne je upoznao sa projektima koje je opština Milići, u cilju poboljšanja uslova života na selu, realizovala u prethodnom periodu , kao i o strateškim dokumentima, Prostornom planu i Strategiji razvoja opštine, čija izrada je u toku. Članice udruženja „Forum žena“, istakle su da je nepostojanje gradske pijace jedan od većih problema, jer kako kažu nemaju prostor gdje bi mliječne i druge proizvode plasirale. S tim u vezi predsjednik SO Branislav Spasojević je obećao da će pitanje funkcionisanja gradske pijace biti tema kojom će se opštinske strukture, u skorije vrijeme baviti.Predsjednik opštinske Komisije za jednakost i ravnopravnost polova Zdravko Marinković, govorio je o aktivnostima Komisije i značajnoj ulozi žena na selu, istakavši da 50% hrane u svijetu proizvedu žene. Prijemu je prisustvovalo oko 15 žena iz Vukšić Polja, Podgore, Dubničkog Mosta i Supač Polja.

POSJETA GRADSKOJ UPRAVI BANJA LUKA
Drugi sastank RAP tima u Banja Luci 01Predstavnik opštine Milići izabran za Koordinatora Tima za razvoj i aplikaciju projekata četiri opštine Birač regije.
Februarsko potpisivanje Memoranduma o razumjevanju u implementaciji projekta "Pomirenje i razvoj zajednica/participativni demokratski razvoj u četiri opštine Birač regije 2011 – 2013", finansiran uz podršku Švicarske Vlade (Švicarske Agencije za Razvoj i Suradnju, SDC) i Vlade Lihtenštajna, u koji je osim opštine Milići uključene i opštine Vlasenica, Srebrenica i Bratunac, daje konkretne rezultate.
U okviru projektne komponente ‘Učešce građana u procesima odlučivanja’, čiji implementator su Centri Civilnih Inicijativa, formirani Tim za razvoj i aplikaciju projekata (RAP tim) održao je i drugi po redu sastanak. On je, uz učešće predstavnika opštine Milići, održan u Banja Luci. Glavni grad RS odabran je iz razloga što je u okviru projektnih aktivnosti RAP tim organizovana i studijska posjeta Gradskoj upravi, odnosno tamošnjem Odsjeku za razvoj, evropske integracije i investicije.
Time su nastavljene aktivnosti nakon prvog sastanka krajem marta u Zvorniku, koji je imao za cilj izgraditi osnovu za poboljšanu saradnju izmedju opština Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica kroz uspostavljanje i osnaživanje tima za pristupanje EU i drugim donatorskim razvojnim fondovima. Na tom sastanku je iz šestočlanog sastava tima za koordinatora izabran Marko Savić iz opštine Milići, a uloge će shodno svojim referencama dobiti i ostali članovi tima.

sa potpisivanja protkola u milicima 1Nakon što je u februaru u zgradi Administrativne službe upriličeno potpisivanje Memoranduma o razumjevanju u implementaciji projekta, i opština Milići je uključena u CARITAS projekat "Pomirenje i razvoj zajednica/participativni demokratski razvoj u četiri opštine Birač regije 2011 – 2013", finansiran uz podršku Švicarske Vlade (Švicarske Agencije za Razvoj i Suradnju, SDC) i Vlade Lihtenštajna.
Osim opštine Milići, u projekat su uključene i opštine Srebrenica, Bratunac i Vlasenica, a implementatori kao partnerske organizacije i UŽ Priroda iz Bratunca i Centri Civilnih Inicijativa. Osnovni cilj projekta je promovisanje dijaloga i tolerancije kroz aktivnosti razvoja zajednica i učešća građana u procesima odlučivanja Birač regije.

Memorandumom je definisano angažovanje učesnika u realizaciji projekata, izražena spremnost da se preuzete obaveze izvrše i namjera da se između svih učesnika ostvari saradnja, koja bi doprinijela postizanju projektnih ciljeva. Projekat se realizuje istovremeno u četiri opštine na dijelu regije Birač RS, BIH. Korisnici projekta su stanovnici odabranih mjesnih zajednica u kojima se projekat sprovodi, organi lokalne uprave i samouprave u četiri opštine, kao i stanovništvo navedenih opština. Projekat se realizuje u vremenskom periodu od 01.januara 2011 do 31. decembra 2013.

Opština Milići je na traženje implementarora, prema utvrđenim kriterijumima, odredila Radne grupe i odabrala mjesne zajednice, koje će učestvovati u realizaciji projektnih aktivnosti. Sa UŽ Priroda, kroz projektnu komponentu ‘Pomirenje i razvoj zajednica’ iz Opštinske administrativne službe će sarađivati: Senad Hasanović, Milada Vitić, Mubina Avdić, Marko Savić i Tatjana Petričević. Formirani su i Akcioni timovi u MZ Nova Kasaba i Podgora, koje su uključene u projekat od 2011. godine.

sa potpisivanja protkola u milicima 2Centri Civilnih Inicijativa, kroz komponentu ‘Učešce građana u procesima odlučivanja’ će raditi na usvajanju novih politika, kojima se promoviše aktivno učešće građana u procesima odlučivanja. Aleksandra Lalović i Rajko Dukić su članovi Radne razvojne grupe ispred opštine Milići, a odabrani su i članovi ispred MZ Nova Kasaba i Podgora, uključenih u projekat ove godine, kao i MZ Milići 1 i Skugrići, planiranih za uključenje u projekat od 2012. godine.

POZIV ZA PRIJAVE NA EDUKACIJU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

UNDP Program oporavka regije Srebrenica (UNDP/SRRP) u saradnji sa  Republičkom agencijom za raz-voj malih  i srednjih preduzeća organizuje Edukaciju za samozapošljavanje za sve zainteresovane građane, organizacije  i privredne subjekte s prostora opština Srebrenica, Bratunac i Milići s potrebom sticanja vještina iz oblasti  uspješnog rada u poslovnom okruženju.