joomla extensions

10.06.2020.

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu Odluke o raspisavanju Javnog poziva za pomoć u biznisu marginalizovanih grupa žena koji raspisuje Opština Milići u saradnji sa USAID-om Načelnik Opštine obavještava zainetresovane aplikantice da će informativna radionica biti održana u prostorijama Opštine 16.06.2020. godine sa početkom u 14:00 časova.

Informativna radionica se odnosi na upoznavanje aplikantica sa javnim pozivom:
- predstavljanje načina popunjavanja obrasca biznis plana
- predstavljanje uslova, načina prijave i drugih tehničkih detalja.

Sve dodatne informacije zainteresovane aplikantice mogu dobiti na brojeve telefona 056/745-222 i 056/745-450 u kancelariji Odsjeka za privredu i društvene djelatnosti.


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

informativna radionica