joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

08.06.2020.

Opština Milići raspisuje ovaj Javni poziv na temelju Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima Opštine i USAID-ovog Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG).

Na konkursu mogu učestvovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice odnosno vlasnice registrovanog biznisa i ranije to nikada nisu bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne, s prebivalištem na području opštine, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području opštine Milići.

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizovane.

Javni poziv je otvoren od 08.06.2020. godine, a prijem aplikacija će se vršiti od 09.06.2020. godine do 23.07.2020 godine.

 

Kontakt osoba: Mirjana Sarić, Telefon: 056/745-222

 

Putem sledećih linkova možete preuzeti:

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE BIZNISA ZA MARGINALIZOVANE GRUPE ŽENA

ODLUKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA FINANSIRANJE BIZNISA