slider1

joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

05.05.2022.

JU Centar za socijalni rad Milići radi na promociji i osposobljavanju potencijalnih hraniteljskih porodica.

Sa ciljem što boljeg upoznavanja sugrađana sa ovim oblikom porodične zaštite, u prilogu se nalazi POZIV za prijavu potencijalnih hraniteljskih porodica, kako bi se našim sugrađanima dala mogućnost da se upoznaju sa sadržajem poziva.

POZIV ZA PRIJAVU POTENCIJALNIH HRANITELJSKIH PORODICA