slider1

joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

10.09.2013.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
Odjeljenje za prostorno uređenje,
stambeno - komunalne poslove i ekologiju

 

Na osnovu člana 35.i člana 69.Zakona o zaštiti životne sredine ( Sl.Gl. Republike Srpske broj : 71/12) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ( Sl.Gl. Republike Srpske broj: 124/12 ) Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Opštine Milići obavještava zainteresovanu javnost


O B A V J E Š T E NJ E

BESPLATAN UVID U DOKUMENTACIJU ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ( STUDIJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ) ZA INVESTITORA „BOKSIT“ A.D. MILIĆI IZ MILIĆA, ZA PROIZVODNI OBJEKAT FARMA ZA UZGOJ PILENKI U NASELJU JOHOVAC, BIO JE OMOGUĆEN DO DANA 09.09.2013. GODINE.


Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu će se održati u sali SO Milići, dana 12.09.2013.godine sa početkom u 12,00 časova.

NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić dipl.ing.arh.s.r.

05.09.2013.

U novoj školskoj 2013/2014.godini u prvi razred Osnovne škole „Aleksa Jakšić“ u Milićima, upisano je ukupno 65 učenika, od toga 44 učenika u centralnu školu, 7 učenika će nastavu pohađati u područnoj školi u Dubnici, 9 učenika u područnoj školi u Derventi i 5 učenika u područnoj školi u Skugrićima, dok u područnoj školi u Raševu nije bilo upisanih učenika u prvi razred.


U prve razrede u SŠC „Milutin Milanković“ Milići, upisano je 110 učenika, i to u 5 odjeljenja:
- 2 odjeljenja - gimnazije – ukupno 38 učenika;
- 1 odjeljenje – ekonomski tehničar – 24 učenika;
- 1 odjeljenje – bankarski tehničar – 24 učenika;
- 1 odjeljenje – autoelektričar/električar – 12+12 učenika.

U predškolsku ustanovu „Poletarac“ Milići upisano je 30 djece.

30.08.2013.


Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić izjavio je da su najveći problemi Doma zdravlja "Sveti Nikola" u Milićima međuljudski odnosi i to što sindikat i uprava jedni druge gledaju kao krivce za sadašnju situaciju.
On je, nakon razgovora sa čelnicima opštine Milići, rukovodstvom milićkog Doma zdravlja, te predstavnicima Sindikalne organizacije i Centra za socijalni rad, istakao da je put za oporavak ove ustanove da uprava i sindikat zajedno utvrde gdje mogu ostvariti uštede, dodatne prihode.
Načelnik opštine Milići Živojin Jurošević rekao je da su tema razgovora bila i sredstva koja Dom zdravlja dobija od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
"Ministar je rekao da se neće ići na radikalno smanjenje, već da će to smanjenje za ovu godinu možda čak biti manje od pet odsto, što bi moglo da popravi finansijsku situaciju u toj ustanovi", istakao je Jurošević.
Ministar zdravlja je tokom boravka u Milićima posjetio i Centar za socijalni rad. Pomenutim sastancima je prisustvovao i poslanik iz Milića u NS RS Radovan Višković.

 SANY0219

KONAČNA LISTA - OPŠTINSKI INSTRUKTORI

KONAČNA LISTA - POPISIVAČI

Svi izabrani kandidati sa spiska za opštinske instruktore i popisivače za područje Opštine Milići dužni su u što kraćem roku ( do 30.08.2013.god. ) dostaviti sledeću dokumentaciju:

Fotokopije:

- Diploma - Index ( za studente )

- Lična karta

- Uvjerenje iz Zavoda za zapošljavanje

- Dokaz da je kandidat bio borac, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca

- Tekući račun

A na uvid originalnu dokumentaciju.

OPŠTINA MILIĆI, JU „SPORTSKI CENTAR MILIĆI“ I DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA OPŠTINE MILIĆI

organizuju

D R V E N I J A D U
u subotu 17. avgusta 2013. godine sa početkom u 13 časova.

UČESNICI DRVENIJADE:
- SAMATINI DOO
- LAMAR PARKETI MILIĆI
- SAVOX MILIĆI
- WOOD IMPEX MILIĆI
- „6.MAJ“ MILIĆI
- ŠUMSKA UPRAVA MILIĆI
- DRVO PREVOZ MILIĆI

TAKMIČENJE U SLEDEĆIM DISCIPLINAMA:

- MALI FUDBAL
- SJEČA BALVANA
- VUČA KONOPCA
- BACANJE KAMENA
- VOŽNJA KOLICA