joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

26.01.2015.

Drugi sastanak Komisije održan je dana 15. i 16.01.2015. godine sa početkom u 12,oo časova.
Komisija je pristupila bodovanju prijavljenih kandidata, u skladu sa Pravilnikom o dodjeli studenskih stipendija.
Sastanku prisustvuju članovi Komisije:

1. Ljiljana Lalović
2. Tatjana Pantić
3. Biljana Dukić

Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata tehničkih nauka:

1. Avramović Slađana      50 bodova
2. Lalović Srđan             45 bodova
3. Milovčević Brankica     40 bodova
4. Jerkić Kristina             40 bodova
5. Savkić Ognjen            40 bodova
6. Jurošević Uroš            35 bodova
7. Jolović Suzana            35 bodova
8. Kandić Gorana            30 bodova

Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata društvenih nauka:

1. Kandić Zoran               50 bodova
2. Radović Vinka              45 bodova
3. Kandić Predrag             45 bodova
4. Kazimirović Brankica      45 bodova
5. Petković Nevena           40 bodova

Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata prirodnih nauka:

1. Pantić Sanja                 60 bodova
2. Đurić Marija                  55 bodova
3. Đurić Ljubiša                45 bodova


Komisija je završila sa radom u 14,45 časova.


ČLANOVI KOMISIJE :

1. Ljiljana Lalović s.r.
2. Tatjana Pantić s.r.
3. Biljana Dukić s.r.