joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

02.12.2014.


Deminerski bataljon, (/M/1/2/2) oružanih snaga BiH je 28.11.2014.godine završio planirane aktivnosti za ovu godinu na projektu Rupovo Brdo-Duboki Do. U periodu od 11.08.do 28.11.2014.godine uz povremenu ispomoć timu koji je predvodio Savo Reljić sa saradnicima, tehnički je izviđeno 58 204, 00m2 površine. Aktivnosti se nastavljaju početkom marta 2015.godine, gdje će se izvršiti uklanjanje preostale vegetacije na oko 17 000,00 m2, a nakon toga i uzrokovanje u saradnji sa MAC-om BiH regionalna kancelarija Pale. Poslednja aktivnost je predaja navedenog zemljišta vlasnicima na korištenje. Nadamo se da će i tokom 2015.godine oružane snage BiH ostati na području naše lokalne zajednice za šta imamo i nezvanično obećanje njihovih predstavnika.

 

Načelnik Službe zaštite i spasavanja

Novaković Branislav s.r.