joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

09.06.2014.

Opština Milići potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa UNDP, preuzela je obaveze na provođenju aktivnosti za uspostavu LAG-a regije Birač. LAG regije Birač je regionalno tijelo koje će se uspostaviti na prostoru pet opština regije: Milići, Zvornik, Srebrenica, Bratunac i Vlasenica. Prema planu realizacije projekta uspostava skupštine LAG-a predviđena je za kraj juna ili početak jula mjeseca. Preko LAG-a iz ovog projekta biće finansirano nekoliko projekata od regionalnog značaja do 2016.godine. Skupština LAG-a brojaće 30 članova ( po 6 iz svake opštine ). Sastav članova skupštine, ispred svake opštine predviđen je po ključu: dva člana iz javnog sektora, dva iz sektora privrede i dva iz sektora civilnog društva ( NVO ).
Detaljnije informacije o samom projektu i LAG-u daće na sastanku predstavnici konsultantske kuće koja je angažovana od strane UNDP i radiće na uspostavi LAG-a. Lokalna grupa će na kraju procesa obuke i upoznavanja sa projektom imenovati članove skupštine LAG-a za opštinu Milići.
Inicijalni sastanak za uspostavu Lokalne grupe održaće se u petak 13.06.2014.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali za sastanke skupštine opštine Milići. Pozivamo Vas da kao član Lokalne grupe uzmete učešće na ovom sastanku. Sastanak će trajati oko dva sata i istom će prisustvovati članovi konsultantske kuće zadužene za uspostavu LAG-a regije Birač. Nadamo se da ćete prepoznati značaj i interes i uzeti učešće na pomenutom sastanku.

S poštovanjem,

Načelnik opštine
Živojin Jurošević s.r.

POZIVNICA ZA PRVI INFORMATIVNI SASTANAK POVODOM OSNIVANJA LOKALNE AKCIONE GRUPE REGIJE BIRAČ