joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

25.12.2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА МИЛИЋИ

-Радна група за праћење јавне расправе

о Нацрту Плана инвестиција општине Милићи за 2014.годину

Број:02-022-152/13

Милићи,25.12.2013. године

            Радна група за праћење јавне расправе о Нацрту Плана инвестиција општине Милићи за 2014. годину , дана 25.12.2013. године,   и з д а ј е

 

Ј А В Н О   С А О П Ш Т Е Њ Е

            Скупштина општине Милићи дана 24.12.2013. године прихватила је Нацрт Плана инвестиција Општине Милићи за 2014. и Закључком број 01-022-152/13 исти упутила на јавну расправу.

            Закључком ,број:01-022-152/13 од 24.12.2013. године отворена је јавна расправа о Нацрту Плана Инвестиција општине Милићи за 2014. годину ,која ће трајати од 25.децембра 2013. године до 15.јануара 2014. године.

            Јавну расправу пратиће Радна група именована од стране Начелника општине, рјешењем бр: 02-022-152/13 у саставу:

            1.Миле Лаловић -предсједник радне групе

            2.Гордана Сарић -члан

            3.Марко Савић-члан

           

            Радна група је усвојила План провођења и праћења јавне расправе,који је саставни дио овог Саопштења.

            Овом приликом Начелник општине позива све заинтересоване грађане,правна и физичка лица,удружења и остале асоцијације да узму учешће у јавној расправи о нацрту Плана инвестиција општине Милићи за 2014. годину. Радна група током јавне расправе даваће грађанима одговоре на њихова питања,прикупиће дате приједлоге ,мишљења и сугестије,а исте ће доставити Начелнику општине ради израде приједлога Плана инвестиција општине за 2014. годину.

            Коначну одлуку о приједлозима наведених аката донијеће Скупштина општине Милићи на јануарском засједању 2014. године.

            На сарадњи грађанима општине Милићи,Начелник општине се унапријед захваљује.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

                                                                                    Р А Д Н Е   Г Р У П Е

                                                                                          Миле Лаловић

 

PLAN INVESTICIJA ZA 2014.GODINU

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU PLANA INVESTICIJA OPŠTINE MILIĆI ZA 2014.GODINU