joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

28.02.2024.


U skladu sa Programom rada Skupštine opštine Milići održana je Dvadeseta Redovna sjednica, na kojoj se našlo ukupno 23. tačke dnevnog reda.

Svi akti sa Dvadesetog Redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 1/24.


                                                  ODSJEK ZA
                                                                   SKUPŠTINSKE POSLOVE

20. Odrzana Dvadeseta Redovna sjednica SO Milici 28.02