joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

14.12.2023.

U skladu sa Programom rada Skupštine opštine Milići održana je Devetnaesta Redovna sjednica, na kojoj se našlo ukupno 17. tačaka dnevnog reda.

Odbornici su usvojili Rebalans Budžeta za 2023. godinu, Budžet za 2024. godinu i Plan investicija za narednu godinu.

Skupština je usvojila prijedloge Programa za utrošak sredstava od šuma, mineralnih sirovina i vodnih naknada, kao i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu.

Svi akti sa Devetnaestog Redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 6/23.


                                                  ODSJEK ZA
                                                                   SKUPŠTINSKE POSLOVE

19. Odrzana Devetnaesta Redovna sjednica SO Milici 14.12