joomla extensions

15.01.2018.

RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE
O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE MILIĆI

Broj : 02-022-1/18
Datum : 10.01.2018. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije za mlade opštine Milići za period 2018-2023. godina, dana 10.01.2018. godine izdaje:

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 28.12.2017. godine prihvatila je Nacrt Strategije za mlade opštine Milići za period 2018-2023 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava po Nacrtu Strategije za mlade opštine Milići za period 2018-2023. godina provešće se u periodu od 10.01.2018 do 31.01.2018. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-1/18 od 10.01.2018. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Marko Savić
2. Marina Mišić
3. Slađana Todorović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja.

Načelnik opštine poziva sve zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije za mlade opštine Milići za period 2018.-2023 godina. Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije za mlade opštine Milići za period 2018-2023 godina.
Konačnu odluku o prijedlogu Startegije za mlade opštine Milići za period 2018-2023 donijeće Skupština opštine Milići.

Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji.


Predsjednik radne grupe
Marko Savić s.r.

 

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2018-2023.GOD.

NACRT STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2018-2023.GOD.